LIIKENNEMERKKIEN PESU

Puhdistuksen merkitys

Puhdas liikennemerkki havaitaan helposti. Puhtaan liikennemerkin heijastuskyky toimii tehokkaimmin. Lika saattaa vaurioittaa merkin kalvopintaa ja siten lyhentää merkin käyttöikää.

Puhdistusvälineet

Koneellisessa pesussa suositeltavin puhdistusväline on pyörivä pehmeä harjalaite, jonka kautta johdetaan koko pesun ajan vettä. Painepesussa paine ei saa ylittää 50 bar’ia. Suihkun on tultava kohtisuorassa merkkiin nähden eikä suihku saa olla pistemmäinen vaan hajanainen.

Nopea lämpötilanvaihtelu vaurioittaa helposti heijastavan kalvon rakennetta. Merkkejä ei saa pestä kylmässä alle -10°C lämpötilassa. Pesuvesi ei saa olla yli +50°C.  Käsinpesussa käytetään pehmeää harjaa tai moppia.

VAROITUS

Älä koskaan puhdista liikennemerkkiä jäykällä harjalla (esim. katuharjalla) lumesta tai loskasta. Myös hankkaavien muiden työvälineiden ja puhdistusaineiden käyttö on kielletty.

Puhdistusaineet

Puhdistusaine ei saa sisältää hankaavia ainesosia. Se ei saa myöskään sisältää vahvasti aromaattisia tai alkoholipitoisia liuottimia. Kemiallisesti aineen on oltava neturaalia (pH 6-8). Puhdistusainetta käytettäessä merkki on aina huuhdeltava puhtaalla vedellä.

HUOM. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä merkin valmistajaan.

MERKIN VALMISTAJA ANTAA TARVITTAESSA YKSITYISKOHTAISTA TIETOA LIIKENNEMERKKIEN PUHDISTAMISEEN LIITTYVIEN ASIOIDEN LISÄKSI MYÖS MUISSA LIIKENNEMERKKIEN HUOLTOON LIITTYVISSÄ KYSYMYKSISSÄ.

KUMMANKO SINÄ VALITSET?

Alumiini

Vaneri

Liikennemerkki alumiinista valmistettuna on hankintahetkellä hiukan kalliimpi, mutta edullisuus tulee sen pitkästä kestosta ja turvallisuudesta.

Alumiinimerkin rakenne estää paneelien irtoamisen sen tullessa elinkaarensa päähän.

Alumiinimerkin vaihdettavuus tarvittaessa ottaa huomioon myös työturvallisuustekijät henkilöstölle joka suorittaa merkkihuoltoa.

Alumiinimerkin huolto on tehokasta ja turvallista.